61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca lipiec 2015

Odszkodowanie od aquaparku

28 lipiec 2015

Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że spółka prowadząca wodny park rozrywki (aquapark) ponosi odpowiedzialność za wypadki osób korzystających z parku na zasadzie ryzyka (wyrok w sprawie sygn. III Ca 1759/14). Oznacza to, że osoba poszkodowana w wypadku w aquaparku może dochodzić odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej nawet wtedy, gdy podmiotowi prowadzącemu aquapark nie można przypisać […]

Sąd Najwyższy przeciwko zasadzie proporcji

20 lipiec 2015

Wyrokiem z dnia 15 maja 2015 r., sygn. V CSK 470/14, Sąd Najwyższy uznał, że stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe zasady proporcji w ubezpieczeniach majątkowych narusza przepisy kodeksu cywilnego. W szczególności zdaniem Sądu Najwyższego zasada proporcji narusza zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia oraz zasadę ekwiwalentności świadczeń obu stron tej umowy: płaconej przez ubezpieczonego składki oraz wypłacanego […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje