61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca sierpień 2016

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

31 sierpień 2016

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. (sygn. V Ca 265/16) oddalił apelację PZU S.A. i tym samym przyznał nam rację, że zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta należy się także wtedy, gdy wdrożone leczenie doprowadzi do pełnego wyzdrowienia. Do uzyskania zadośćuczynienia wystarczy bowiem, a tak było w sprawie naszego Klienta, że postawiona przez lekarzy diagnoza będzie […]

Odszkodowanie za 11 letni samochód na oryginalnych częściach

16 sierpień 2016

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 lipca 2015 r. sygn. akt V C 793/14 zasądził od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz naszego Klienta pełne odszkodowanie za 11-letni samochód na podstawie cen nowych i oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu. UFG wniósł apelację od ww. wyroku, podnosząc, że ze […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje