61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Kwi 2018

Odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku w kwocie brutto, a nie netto

17 Kwi 2018

Tak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt I C 735/15, który w całości podzielił naszą argumentację, że odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku dochodzone z OC sprawcy wypadku winno być ustalone w kwocie brutto tj. winno być powiększone o podatek dochodowy. Pozwany ubezpieczyciel nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem i wniósł apelację argumentując, że poszkodowany winien […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje