61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca lt. 2019

„Rzeczpospolita” o naszym sukcesie w Sądzie Najwyższym II CSK 293/18

15 lt. 2019

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł informujący o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2019 r. (sygn. II CSK 293/18), wydanym po uwzględnieniu skargi kasacyjnej w sprawie naszej Klientki (informowaliśmy już o nim tutaj). W ocenie autora artykułu, wyrok ma charakter precedensowy. Przypomnijmy zatem, że Sąd Najwyższy przyznał nam rację i uznał, że jeżeli […]

Wygrany proces o odszkodowanie za błędy w diagnozie i leczeniu łokcia

12 lt. 2019

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację PZU S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12.04.2018 r. (sygn. I C 549/17), w którym Sąd zasądził na rzecz naszej małoletniej Klientki kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, powiększoną o kwotę blisko 40 tys. zł odszkodowania za błąd medyczny oraz miesięczną rentę w wysokości […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje