Skuteczna reklamacja z ubezpieczenia OC przewoźnika

O pomoc do naszej kancelarii zwróciła się spółka świadcząca usługi przewozu. Podczas wykonywania transportu sprzętu komputerowego doszło do kradzieży przewożonego towaru. Ubezpieczyciel (TUiR WARTA S.A.) przyjął odpowiedzialność i wypłacił z OC przewoźnika odszkodowanie, pomniejszając je jednak w kwotę franszyzy redukcyjnej (300 USD). Sporne w sprawie było to, że ubezpieczyciel zastosował tę franszyzę aż 9-krotnie, ponieważ z uwagi na różnice w parametrach przewożonego ładunku właśnie tyle wystawiono listów przewozowych CMR.

W naszej reklamacji wywodziliśmy, że jakkolwiek faktycznie przewóz udokumentowany był dziewięcioma listami przewozowymi CMR, to jednak odbywał się w ramach jednego zlecenia przewozu, z jednego miejsca załadunku do jednego miejsca przeznaczenia, do jednego odbiorcy. Doszło zatem do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, jednej szkody, a tym samym ubezpieczyciel miał prawo do potrącenia franszyzy redukcyjnej tylko jeden raz. Reklamacja okazała się skuteczna i należne odszkodowanie zostało przez ubezpieczyciela wypłacone, bez konieczności występowania na drogę sądową.