61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Maj 2021

Alkohol we krwi a odmowa wypłaty odszkodowania

9 Maj 2021

Do naszej kancelarii zgłosił się uposażony z polisy na życie, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej. Po przeanalizowaniu umowy ubezpieczenia, dowodów oraz stanowiska ubezpieczyciela uznaliśmy, że stanowisko ubezpieczyciela jest nieprawidłowe i wymaga zmiany. Podstawą odmowy wypłaty świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego była rzekoma okoliczność, iż w momencie zajścia wypadku ubezpieczony był […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje