Wzory pism prawniczych – LexShop.com.pl

Lexshop.com.pl to nowoczesna platforma, dzięki której w przystępnej cenie zakupisz wzory pism prawniczych, których autorami są uznani specjaliści – radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi. Wzory pism dotyczą różnych dziedzin prawa, nie tylko odszkodowań.

1. Nie jesteśmy anonimowi – każdy wzór pisma prawniczego ma wskazanego autora.

2. Nie jesteśmy ludźmi z przypadku – autorami wzorów są zweryfikowani przez Lexshop adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi – prawdziwi profesjonalni prawnicy, specjaliści w swoich dziedzinach, od lat odnoszący sukcesy zawodowe.

3. Nasze wzory przeszły „chrzest bojowy” – wzory dostępne w Lexshop tworzone są na podstawie pism prawniczych wykorzystywanych już wcześniej w profesjonalnej działalności prawniczej przez ich autorów.

4. Nasze wzory mają „treść” – ponieważ wzory dostępne w Lexshop powstają w oparciu o prawdziwe pisma prawnicze, nie są tylko pustymi formułkami prawniczymi – w naszych wzorach znajdziesz nie tylko elementy wymagane od strony formalnej, ale także przykładowe odniesienia do stanów faktycznych sprawy (np. pozew o odszkodowanie będzie zawierał pełen przykładowy opis przebiegu i skutków wypadku; nawet jeśli opis ten nie pasuje do Twojego przypadku, na jego podstawie łatwiej sporządzisz własne pismo).

5. Nasze wzory uzupełnione są o komentarz autora – w komentarzu wskazano szereg praktycznych informacji, jak np. założony skutek prawny osiągany przez złożenie pisma, informacji dot. sposobu sporządzenia i skutecznego złożenia pisma, terminów złożenia pisma czy wymaganych opłat sądowych lub innych.

 

Poniżej oraz w panelu „Sekcje” po prawej stronie prezentujemy bezpośrednie linki do wybranych wzorów pism prawniczych.

Podstawowe pisma:

Wzór wniosku o przesłanie kopii akt szkody

Wzór wniosku o przesłanie orzeczenia lekarskiego

Wzór wniosku o dokumentację medyczną

Wzór wniosku o przesłanie notatki policyjnej

Wzór wniosku o wskazanie polisy OC przez zarządcę drogi, spółdzielnię mieszkaniową itd.

Zgłoszenia roszczeń o odszkodowanie:

Wzór zgłoszenia szkody na osobie z polisy OC sprawcy wypadku

Wzór pisma o odszkodowanie z OC sprawcy za uraz kręgosłupa szyjnego

Wzór pisma o odszkodowanie z polisy NNW

Wzór pisma o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z grupowego ubezpieczenia na życie

Wzór pisma o odszkodowanie z NNW szkolnego

Wzór zgłoszenia roszczeń z polisy OC spółdzielni za szkodę na dziurawej drodze lub chodniku

Wzór zgłoszenia roszczeń z polisy OC spółdzielni lub zarządcy za szkodę na nieodśnieżonym chodniku

Wzór pisma o odszkodowanie za szkodę w pojeździe spowodowaną dziurą w drodze

Wzór pisma o odszkodowanie za szkodę w pojeździe spowodowaną dziurą w drodze (bez policji na miejscu wypadku)

Wzór pisma o odszkodowanie za przestój taksówki

Odwołania:

Wzór odwołania od odmowy zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów prywatnego leczenia z OC

Wzór odwołania o przyznanie wyższego zadośćuczynienia z OC sprawcy

Wzór odwołania od wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe na kosztorys

Wzór odwołania od wysokości świadczenia z ubezpieczenia NNW

Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z ubezpieczenia na życie lub grupowego pracowniczego

Wzór odwołania od wysokości świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z NNW szkolnego

Pozwy:

Wzór pozwu o odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Wzór pozwu o odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu po wypadku z OC sprawcy

Pisma o odsetki:

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

Sprawy z ZUS:

Wzór zgłoszenia wypadku przy pracy z wnioskiem o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza ZUS – wysokość uszczerbku na zdrowiu po wypadku przy pracy

Wzór odwołania od decyzji ZUS – zaniżony uszczerbek na zdrowiu po wypadku przy pracy

Skargi:

Wzór skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na odmowę wypłaty odsetek

Wzór skargi do Komisji Nadzoru Finansowego na odmowę lub opieszałość ubezpieczyciela w przesłaniu kopii akt szkody

Więcej wzorów pism w sprawach o odszkodowania znajdziesz tu:
https://www.lexshop.com.pl/pisma/kategoria/odszkodowania-i-zus

lexshop_Twoje_wzory_pism_prawniczych

 

Scroll to Top