Korzystne wyroki dla Klientów EVENTUM

Tylko w ostatnim tygodniu sądy wydały w sprawach naszych Klientów kilka bardzo korzystnych wyroków.

Sąd Rejonowy w Turku zasądził od WARTY na rzecz naszej Klientki łącznie z odsetkami ponad 40 tys. zł za złamanie nogi na śliskich schodach. WARTA jako ubezpieczyciel zarządcy terenu odmawiała zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

Aviva zapłaciła Panu Arturowi z ubezpieczenia OC sprawcy za szkodę w jego samochodzie odszkodowanie w kwocie niespełna 2.350 zł. Odszkodowanie było wypłacone na podstawie kosztorysu Avivy. Pan Artur zlecił nam prowadzenie sprawy i pozwanie ubezpieczyciela o pełne odszkodowanie. Uzyskaliśmy dla Pana Artura dopłatę dalszego odszkodowania w kwocie ponad 4.300 zł ponad wcześniej wypłaconą kwotę 2.350 zł.

Pani Renata uległa wypadkowi ponad 17 lat temu, w roku 2009 ujawniła się u niej padaczka. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odmówił dopłaty odszkodowania, sprawa trafiła więc do sądu. Sąd Okręgowy w Koninie zasądził na rzecz Pani Renaty 70.000 zł zadośćuczynienia.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim zasądził natomiast dla naszego Klienta, nastoletniego pasażera, który doznał poważnych obrażeń nogi podczas zderzenia skutera z samochodem, kwotę ponad 160.000 zł, obejmującą zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie i skapitalizowaną rentę. Kwota ta uzupełni sumę ponad 80.000 zł, jaką uzyskaliśmy na etapie postępowania przedsądowego.

Leave a Comment