Odmowa odszkodowania z AC za kradzież pojazdu w leasingu

Sąd Rejonowy w Poznaniu (sygn. X GC 2604/14) zasądził w interesie naszej Klientki od TUiR Allianz Polska S.A. ponad 50 tys. zł, powiększone o 24 tys. zł odsetek ustawowych za opóźnienie z polisy ubezpieczenia AC pojazdu będącego w leasingu.

Kradzież samochodu, odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC oraz nielojalny leasingodawca, czyli jak pech to po całości

Nasza Klientka była posiadaczką pojazdu w leasingu. Jako leasingobiorca pojazdu ponosiła wszelkie koszty jego eksploatacji, w tym także pełnego ubezpieczenia OC/AC. Kiedy doszło do kradzieży auta zgłosiła się o odszkodowanie za skradziony samochód z polisy AC do TUiR Allianz Polska S.A., który ubezpieczał przedmiotowy pojazd. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z AC wskazując na rzekome rozbieżności między oświadczeniem Klientki co do używania pojazdu w dniach przed kradzieżą, a danymi uzyskanymi z kluczyków pojazdu.. Po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela leasingodawca wezwał naszą Klientkę do niezwłocznego rozliczenia się z całości leasingu. Chociaż nasza Klientka od początku uważała odmowę wypłaty odszkodowania za bezzasadną i chciała skierować powództwo do sądu, to leasingodawca jako właściciel pojazdu nie wyraził zgody na pozwanie Allianz o wypłatę odszkodowania za samochód z AC, bo nie miał już w tym żadnego interesu. Sytuacja naszej Klientki była zatem skrajnie trudna – zapłaciła za ubezpieczenie, straciła samochód, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, została wezwana do niezwłocznej spłaty całości leasingu, a leasingodawca odmówił dodatkowo zgody na pozwanie ubezpieczyciela, uniemożliwiając tym samym naszej Klientce odzyskanie pieniędzy z polis AC.

Proces sądowy, przegrana ubezpieczyciela, wypłata odszkodowania i rozliczenie leasingu, czyli wreszcie jak być powinno

Po przystąpieniu do sprawy zdecydowaliśmy się na wytoczenie powództwa przeciwko ubezpieczycielowi bez zgody leasingodawcy, ale na jego rzecz. Sąd w całości podzielił naszą argumentację, że leasingobiorca, który opłacił składkę na AC, nie może być pozbawiony prawa do dochodzenia z tej polisy odszkodowania za skradziony samochód tylko dlatego, że formalnie nie jest właścicielem auta, a formalny właściciel (leasingodawca) nie zgodził się na wytoczenie procesu. Sąd ustalił nadto, że odmowa wypłaty odszkodowania przez TUiR Allianz była całkowicie bezzasadna. W konsekwencji sąd zasądził odszkodowanie na rzecz leasingodawcy (kwotę stanowiącą wartość pojazdu z polisy wraz z odsetkami). Leasingodawca z zasądzonej kwoty potrącił sobie następnie resztę należnych mu rat leasingu, a pozostałą część odszkodowania i odsetek przekazał naszej Klientce. Wyrok sądu jest prawomocny.

Warto walczyć o swoje prawa

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top