61 855 24 45

Odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pomaga klientom w najróżniejszych nieprzewidzianych sytuacjach. Wśród katalogu spraw należących do oferty naszej kancelarii znajdują się również odszkodowania za szkodę w pojeździe. W takich sytuacjach dochodzimy praw klienta z polisy OC sprawcy stłuczki lub wypadku komunikacyjnego.

Odszkodowanie za szkodę w pojeździe

Nasi eksperci zajmują się wieloma czynnościami mającymi na celu naprawienie szkody, jaką dozna pojazd osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. W pierwszej kolejności działanie kancelarii opiera się o wsparcie klienta podczas zgłoszenia szkody.

Czasami klienci zgłaszają się do nas o pomoc w późniejszym już etapie starania się o odszkodowanie. Dlatego też prawnicy i radcowie prawni tworzący zespół Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM pomagają często już po wydaniu decyzji przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Usługi kancelarii polegają wówczas na weryfikacji wysokości świadczenia, które zostało już przyznane. Jeżeli okaże się, że kwota odszkodowania została przez ubezpieczyciela zaniżona, postaramy się o pozyskanie wyższej kwoty.

Pomoc w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania

Może zdarzyć się, że zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku komunikacyjnego lub stłuczki odmówi wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania osobie, której pojazd uległ zniszczeniu. Nasi eksperci chętnie pomogą również i w takich sprawach.

W pierwszej kolejności prawnik lub radca prawny przeanalizuje treść decyzji odmownej wydanej przez ubezpieczyciela. Jeżeli pomimo okoliczności przemawiających za wypłatą zakład ubezpieczeń jej odmawia, pomożemy podjąć kroki w celu odwołania się od tej krzywdzącej decyzji.

W sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń nie zmieni swojego zdania, może okazać się konieczne wejście na drogę sądową. Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pomoże także pozwać ubezpieczyciela o zapłatę na rzecz naszego klienta odszkodowania w pełnej przysługującej mu wysokości.

Analiza kosztorysów naprawy pojazdu

Likwidacja szkody wynikającej z wypadku komunikacyjnego zwykle wymaga od ubezpieczyciela sprawcy sporządzenia kosztorysu naprawy pojazdu. Zanim jednak taki dokument powstanie, przedstawiciel zakładu ubezpieczeń sprawcy musi dokonać jego oględzin. Niestety najczęściej na kosztorys należy bardzo długo oczekiwać.

Czasami po długim okresie wyczekiwania na kosztorys naprawy okazuje się, że kwoty na nim zaprezentowane wydają się być zaniżone. Jeżeli uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania na kosztorysie, prześlij go do naszej kancelarii. Chętnie przeanalizujemy ten dokument i pomożemy w uzyskaniu pełnej kwoty odszkodowania.

W jaki sposób ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Niestety często zdarza się, że wartość odszkodowania wynikająca z kosztorysu naprawy jest zaniżona. Zakłady ubezpieczeń w trosce o swój interes stosują zaniżone stawki za roboczogodzinę. Kolejnym przykładem działania na szkodę właściciela uszkodzonego pojazdu jest wliczanie do kosztorysu naprawy zamienników kosztem oryginalnych części.

Co więcej, może zdarzyć się, że ubezpieczyciel sprawcy zmniejsza wartość poszczególnych części pojazdu o tak zwane zużycie, zwane również amortyzacją. I wreszcie, sposobem na obniżenie kwoty odszkodowania jest też błędne określenie niektórych uszkodzeń. Zamiast stwierdzić konieczność wymiany danej części w kosztorysie pojawia się informacja o jej naprawie, czy nawet „wyklepaniu”.

Pomożemy w stworzeniu prawidłowego kosztorysu naprawy

Jeżeli w Twoim kosztorysie znajdzie się chociaż jeden z wymienionych wyżej błędów, masz prawo do uzyskania dopłaty do otrzymanego odszkodowania. Zakładom ubezpieczeń zależy bowiem na wypłacie jak najniższych świadczeń poszkodowanym. Jak bardzo zdarza się ubezpieczycielom zaniżać wysokość wypłacanych odszkodowań?

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że odszkodowanie po naszej interwencji może wzrosnąć dwukrotnie, bądź nawet jeszcze bardziej. Warto znać swoje prawa i o nie walczyć. Chętnie pomożemy Ci w tej walce. Istnieje zawsze możliwość sprzedaży swojego prawa do pełnego odszkodowania.

Z takim rozwiązaniem wiążą się jednak pewne niedogodności. A mianowicie jeżeli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, uzyskasz tylko cząstkę przysługującego Ci odszkodowania. Możesz także zdecydować się na walkę z ubezpieczycielem sprawcy. Wówczas możesz liczyć na kompleksową i profesjonalną pomoc radców prawnych naszej kancelarii.

Pomożemy Ci uzyskać pełne odszkodowanie

W pierwszej kolejności zgłosimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela wezwanie do wypłaty pełnej kwoty przysługującego Ci odszkodowania. Gdyby zakład ubezpieczeń nie chciał współpracować, sprawa przeniesie się na drogę sądową. Nasi radcowie prawni przygotują pozew i inne niezbędne dokumenty.

W sytuacji zgłoszenia pozwu postaramy się o zapłatę na Twoją rzecz nie tylko pełnej kwoty odszkodowania, ale także odsetek ustawowych za opóźnienie. W sytuacji, gdy uda się wygrać sprawę sądową, uzyskasz pełne odszkodowanie wyliczone na podstawie prawidłowego kosztorysu przygotowanego przez biegłego sądowego.

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM pobiera w ramach wynagrodzenia wyłącznie honorarium. Jest ono ustalane już na etapie podpisywania umowy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nasza kancelaria może pochwalić stuprocentową skutecznością w tego rodzaju sprawach. Innymi słowy, nie przegraliśmy żadnego procesu o odszkodowanie za samochód z polisy OC sprawcy.

Wiedza i doświadczenie – wyższe odszkodowanie za samochód dla Ciebie

Działalność Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM przynosi znaczne efekty. Tutaj poznasz wybrane sprawy naszych klientów, którym pomogliśmy w pozyskaniu odszkodowania za szkodę w pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Przykłady spraw o odszkodowanie za samochód, które opisaliśmy na naszej stronie:

——————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu

Pamiętaj, że ubezpieczyciel sprawcy liczy na Twoją bierność.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za uszkodzone auto w naszym Centrum Pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567 📞

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736 📞

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45 📞

e-mail: biuro@eventum.com.pl 📧

  Imię (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Temat

  Wiadomość

  Bezpłatna ocena sprawy

   Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje