61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Sty 2014

Odszkodowania za hałas – bez opłat wstępnych do 25 lutego 2014 r.!

31 Sty 2014

Aż do 25 lutego 2014 r. włącznie właściciele nieruchomości położonych w Obszarze Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Ławica w Poznaniu mogą powierzyć prowadzenie sprawy o odszkodowanie EVENTUM bez żadnych opłat wstępnych na naszą rzecz. Szczegóły naszej oferty tutaj. Zapraszamy!

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

30 Sty 2014

Odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej Nie ulega wątpliwości, iż krzywda oraz szkoda bliskich po śmierci najbliższej osoby winny spotkać się z należytym zadośćuczynieniem i  odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zdając sobie sprawę jak trudne są to dla Państwa chwile oraz jaka jest dysproporcja sił w Państwa starciu z  prawnikami ubezpieczycieli i  całą biurokarcją ubezpieczeniową, poniżej przestawiamy Państwu główne […]

Ubezpieczyciel wypłacił po terminie – domagaj się odsetek!

30 Sty 2014

W Centrum Pomocy Poszkodowanym szeroko piszemy o terminach likwidacji szkód z różnego rodzaju ubezpieczeń. Jeżeli w Twojej sprawie ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie po terminie (najczęściej wynoszącym 30 dni od dnia wpływu do ubezpieczyciela zawiadomienia o wypadku), masz prawo do odsetek ustawowych, obecnie wynoszących 13% w skali roku. Jeśli masz problem o obliczeniu należnej Ci kwoty, w internecie z łatwością odnajdziesz kalkulatory, pozwalające ustalić sumę […]

Nie wystarczy, żeby chodnik był odśnieżany – ma być odśnieżony

28 Sty 2014

Obowiązek zachowania nawierzchni chodnika w stanie bezpiecznym dla poruszających się po nim osób nie polega na starannym działaniu, lecz na tym, aby zapewnić skuteczność tych działań poprzez trwałe usunięcie czynników powodujących śliskość – Sąd Okręgowy w Toruniu. http://prawo.rp.pl/artykul/757705,1079553-Przy-odsniezaniu-wazny-jest-skutek–a-nie-podjete-starania.html Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu istotnie poprawia sytuację osoby poszkodowanej wskutek upadku na śliskiej nawierzchni. Aby uzyskać odszkodowanie wystarczy wykazać, […]

Odszkodowanie za przestój taksówki

25 Sty 2014

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego z tytułu utraconych dochodów z tytułu przestoju taksówki. Roszczenia zaleca się wnieść do ubezpieczyciela w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Nie jest zalecanie zgłaszanie tego typu roszczeń za pośrednictwem infolinii ubezpieczycieli. Zgłoszenie szkody należy wysłać do ubezpieczyciela listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru, albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na […]

Przedawnienie roszczeń przeciwko UFG

24 Sty 2014

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do podjętej na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13) o treści: „Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku […]

Jak napisać pozew?

24 Sty 2014

Zakład ubezpieczeń bezpodstawnie zaniżył Ci odszkodowanie albo odmówił jego wypłaty? Znajomy pożyczył od Ciebie pieniądze, ale nie kwapi się z ich oddaniem? Były mąż zapomniał o alimentach? Pracodawca bezpodstawnie rozwiązał z Tobą umowę o pracę? Myślisz o rozwodzie albo o separacji? W tych i wielu innych sytuacjach życiowych nie masz innego wyjścia – musisz napisać pozew. Z pozwem sprawa tylko pozornie jest […]

Wzory pism prawniczych – LexShop.com.pl

20 Sty 2014

LexShop – Twoje wzory pism prawniczych   Lexshop.com.pl – Twoje wzory pism prawniczych to nowoczesna platforma, dzięki której w przystępnej cenie zakupisz wzory pism prawniczych, których autorami są uznani specjaliści – radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi. Wzory pism dotyczą różnych dziedzin prawa, nie tylko odszkodowań. Poniżej oraz w panelu „Sekcje” po prawej stronie prezentujemy bezpośrednie linki do […]

Kolejny sukces EVENTUM – odszkodowanie wyższe 11 razy (196.700 zł dopłaty)

17 Sty 2014

Pani Teresa została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym jako pasażer pojazdu – doznała urazu głowy. Ubezpieczyciel wypłacił Pani Teresie 17.000 zł zadośćuczynienia oraz 635 zł odszkodowania. Poszkodowana powierzyła dalsze prowadzenie sprawy EVENTUM. Na etapie postępowania likwidacyjnego uzyskaliśmy dla naszej Klientki dalsze 59.700 zł. Ponieważ wypłaconą kwotę nadal uznawaliśmy za nieodpowiednią, wystąpiliśmy z powództwem do sądu. Wyrokiem z dnia 19 listopada […]

Wzory pism prawniczych – LexShop.com.pl

14 Sty 2014

Lexshop.com.pl – Twoje wzory pism prawniczych to nowoczesna platforma, dzięki której w przystępnej cenie zakupisz wzory pism prawniczych, których autorami są uznani specjaliści – radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi. Wzory pism dotyczą różnych dziedzin prawa, nie tylko odszkodowań. 1. Nie jesteśmy anonimowi – każdy wzór pisma prawniczego ma wskazanego autora. 2. Nie jesteśmy ludźmi z przypadku – […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje