61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Lut 2016

Zadośćuczynienie za brak świadomej zgody na zabieg

24 Lut 2016

Prawomocnym wyrokiem z dnia 12 lutego 2016 r. (sygn. I ACa 1734/15) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał na rzecz naszego Klienta łącznie kwotę 60 tys. zł zadośćuczynienia, powiększoną o ponad 15 tys. zł ustawowych odsetek, za krzywdę pacjenta wynikłą z powikłań po przeprowadzeniu operacji bez jego świadomej zgody. Sąd uznał, że chociaż zabieg operacyjny był […]

Milion złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

10 Lut 2016

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.01.2016 r. (sygn. V ACa 387/15) utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przyznające naszym Klientom: żonie oraz dwójce małoletnich dzieci ofiary wypadku komunikacyjnego, łączną kwotę 570 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia, powiększoną o odsetki ustawowe w wysokości 315 tys. zł. Uwzględniając kwotę 130 tys. zł, wypłaconą […]

Odszkodowanie za pożar domu

9 Lut 2016

Wyrokiem z dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zasądził na rzecz naszego Klienta od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ kwotę ponad 63 tys. zł powiększoną o ustawowe odsetki liczone od 31 dnia po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi (niemalże dalsze 20 tys. zł) jako odszkodowanie z ubezpieczenia domu od ognia i innych zdarzeń losowych. Wyrok […]

Zadośćuczynienie za wypadek w szkole tańca (pole dance)

8 Lut 2016

Po trwającym ponad rok postępowaniu, uzyskaliśmy zadośćuczynienie dla naszej Klientki, która dotkliwie ucierpiała w wypadku podczas zajęć w renomowanej warszawskiej szkole tańca pole dance. Przyczyną wypadku było niezapewnienie przez organizatora kursu tańca na rurze wystarczającej liczby odpowiednich materacy, zabezpieczających uczestniczki przed skutkami upadków z wysokości. Konsekwencją zaniedbań szkoły był poważny uraz kręgosłupa, jakiego nasza Klientka […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje