61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca lt. 2017

Warunki polisy AC nie mogą ograniczać zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu

9 lt. 2017

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku (sygn. akt V GC 300/16) zasądził od PZU S.A. z polisy autocasco na rzecz naszego Klienta kwotę 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. Sprawa dotyczyła wypadku z maja 2013 r., do którego doszło na autostradzie w Niemczech. Klient wystąpił do PZU […]

Precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie utrzymany przez Sąd Apelacyjny

6 lt. 2017

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 lutego 2017 r. (sygn. I ACa 2213/15) oddalił apelację PZU S.A. od precedensowego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzającego zadośćuczynienie dla naszych Klientów: rodziców oraz rodzeństwa zmarłej przed porodem dziewczynki, w tym dla jej siostry bliźniaczki, która urodziła się zdrowa. Do śmierci dziecka doszło na kilka godzin […]

Wygrany proces o błąd medyczny w leczeniu ortopedycznym

3 lt. 2017

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt V ACa 117/16) oddalił apelację PZU S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, zasądzającego na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 45 tys. zł, obejmującą odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, a także odsetki ustawowe. Błąd medyczny polegał na […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje