220 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć dziecka w łonie matki

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. II C 901/14) zasądził na rzecz naszych Klientów 160 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą ze śmierci nienarodzonego dziecka. Łącznie z kwotą wypłaconą wcześniej przez PZU S.A. (ubezpieczyciel szpitala), zadośćuczynienie dla rodziców dziecka wyniosło w sumie 220 tys. zł.

Sprawa dotyczyła błędów popełnionych przez personel szpitala, do którego nasza Klientka zgłosiła się w 30. tygodniu ciąży. Po kilkudniowej hospitalizacji szpital odesłał pacjentkę do domu, chociaż szereg nieprawidłowych wyników badań (badanie USG i KTG, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi, obecność białka w moczu) uzasadniały zdaniem biegłego sądowego przekazanie pacjentki do specjalistycznego ośrodka, wyposażonego w lepszą aparaturę oraz bardziej doświadczony personel. Pozwoliłoby to na stałe monitorowanie stanu dziecka, a w razie potrzeby na sprawne podjęcie decyzji dotyczącej porodu. Niestety, po dwóch dniach od opuszczenia szpitala, podczas badania USG w innym gabinecie lekarskim stwierdzono śmierć dziecka.

Jakkolwiek jak wskazał biegły sądowy, nie było pewności, czy przekazanie pacjentki do specjalistycznego ośrodka zapobiegłoby śmierci dziecka, to Sąd słusznie stwierdził, że istnienie takiej pewności nie jest konieczne. Sąd nie miał wątpliwości, że zaniechania szpitala w diagnostyce i leczeniu pozbawiły dziecko realnej szansy na przeżycie, a to ustalenie jest wystarczające do uznania, że zaniechania personelu szpitala pozostają w związku przyczynowym ze śmiercią dziecka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. V ACa 399/17) oddalił apelację pozwanych PZU S.A. oraz szpitala od wyroku Sądu Okręgowego. Wyrok jest prawomocny.

Masz pytania, podobną sprawę – zadzwoń, napisz do nas po bezpłatną konsultację Twojej sprawy.

Kontakt z nami:

radca prawny dr Michał Strzelbicki

tel. kom. 510 943 567

e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

radca prawny Mariusz Sadowski

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Scroll to Top