61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca marzec 2018

Ważne uchwały Sądu Najwyższego dotyczące zadośćuczynienia dla rodzin osób poszkodowanych

29 marzec 2018

Sąd Najwyższy podjął uchwały w których uznał, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zagadnienie to budziło dotąd wiele wątpliwości. O ile art. 446 k.c. przewiduje prawo do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego, to jednak odnosi się jedynie do przypadków śmierci […]

Wygrany proces o odszkodowanie z AC w Proama

23 marzec 2018

Wyrokiem z dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy (sygn. XV Ca 1442/17) uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszej Klientki odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej z polisy autocasco (AC) w Proama. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Nasza Klientka dnia 28.01.2015 r. (środa) ubezpieczyła pojazd w zakresie […]

Audyt ubezpieczeniowy dla firm

21 marzec 2018

Oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczymy także usługi audytu ubezpieczeniowego dla firm. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej działalności z sytuacją, w której okazuje się, że firma nie jest prawidłowo ubezpieczona, tzn. nie posiada polis odpowiednio dopasowanych do przedmiotu czy zakresu jej działalności, albo odwrotnie – posiada ubezpieczenie, które w praktyce okazuje się niepotrzebne i generuje tylko zbędne koszty. Nasza pomoc pozwala […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej podwyższone 8-krotnie

15 marzec 2018

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację i zasądził na rzecz naszych Klientów zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w kwocie 8-krotnie wyższej, niż suma wypłacona wcześniej dobrowolnie przez PZU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym. Wypadek komunikacyjny, w którym zginął mąż i ojciec naszych Klientów, miał miejsce w roku 2002. W ocenie PZU S.A., odpowiednią kwotą zadośćuczynienia […]

Wygrany proces o wyższe zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

12 marzec 2018

Wyrokiem z dnia 4.01.2018 r. (sygn. I C 795/16) Sąd Rejonowy w Świebodzinie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, ponad wypłaconą wcześniej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. kwotę 20.800 zł. Na skutek wypadku przy pracy nasz Klient doznał uszkodzenia więzadeł i łąkotki kolana oraz złamania kości strzałkowej. Leczenie i […]

Wyrok TK w sprawie terminu na dochodzenie odszkodowania od lotniska

9 marzec 2018

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17) Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje