61 855 24 45

Archiwum dla działu ‘Aktualności’

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wyższe 12-krotnie

17 Cze 2019

Po blisko 4 latach procesu prowadzonego w dwóch instancjach, przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym w Warszawie, prawomocnym wyrokiem zasądzono na rzecz naszych Klientów kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania, która wraz z ustawowymi odsetkami jest o ponad 12 razy wyższa, niż kwota wypłacona dobrowolnie przez ubezpieczyciela przed złożeniem pozwu. Sprawa dotyczyła wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego doszło na budowie jednej z największych inwestycji […]

Skuteczna reklamacja z ubezpieczenia OC przewoźnika

24 maja 2019

O pomoc do naszej kancelarii zwróciła się spółka świadcząca usługi przewozu. Podczas wykonywania transportu sprzętu komputerowego doszło do kradzieży przewożonego towaru. Ubezpieczyciel (TUiR WARTA S.A.) przyjął odpowiedzialność i wypłacił odszkodowanie, pomniejszając je jednak w kwotę franszyzy redukcyjnej (300 USD). Sporne w sprawie było to, że ubezpieczyciel zastosował tę franszyzę aż 9-krotnie, ponieważ z uwagi na różnice w parametrach przewożonego ładunku […]

„Rzeczpospolita” o naszym sukcesie w Sądzie Najwyższym (II CSK 293/18)

15 Lut 2019

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł informujący o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2019 r. (sygn. II CSK 293/18), wydanym po uwzględnieniu skargi kasacyjnej w sprawie naszej Klientki (informowaliśmy już o nim tutaj). W ocenie autora artykułu, wyrok ma charakter precedensowy. Przypomnijmy zatem, że Sąd Najwyższy przyznał nam rację i uznał, że jeżeli w toku leczenia pacjenta dochodzi do […]

Wygrany proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w diagnozie i leczeniu łokcia

12 Lut 2019

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację PZU S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12.04.2018 r. (sygn. I C 549/17), w którym Sąd zasądził na rzecz naszej małoletniej Klientki kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, powiększoną o kwotę blisko 40 tys. zł odszkodowania oraz miesięczną rentę w wysokości 1.300 zł. Sprawa dotyczyła leczenia złamania prawego łokcia, jakiego nasza […]

Odszkodowania za hałas lotniczy

29 Sty 2019

W ostatnich miesiącach Port Lotniczy Poznań Ławica zrealizował kolejne prawomocne wyroki, zasądzające dla naszych Klientów odszkodowania za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół poznańskiego lotniska. Odszkodowania obejmowały spadek wartości rynkowej nieruchomości oraz koszty poprawy izolacji akustycznej budynków. EVENTUM prowadzi kilkadziesiąt procesów tego rodzaju, spośród prawomocnie zakończonych postępowań nie przegraliśmy dotąd żadnego. Właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania […]

Kolejna wygrana w Sądzie Najwyższym! Uzyskaliśmy dodatkowe 50 tys. zł za naruszenie praw pacjenta

21 Sty 2019

Wyrokiem z dnia 10.01.2019 r. (sygn. II CSK 293/18) Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną i zasądził na rzecz naszej Klientki dodatkowe 50.000 zł jako zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w toku leczenia (chociaż Poszkodowana uzyskała już wcześniej kwotę 200.000 zł tytułem zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wynikający z błędu w leczeniu). Tym samym, Sąd Najwyższy nie zgodził się w argumentacją zawartą w uzasadnieniu wyroku […]

Szkoda wyrządzona podczas pościgu policyjnego

5 Gru 2018

Szkoda wyrządzona policjantowi umyślnie potrąconemu przez samochód, którym uciekał poszukiwany przestępca podlega naprawie z OC tego samochodu. Dla naszego klienta, który jako policjant brał udział w pościgu za przestępcą i został potrącony przez zatrzymywany samochód uzyskaliśmy od ubezpieczyciela tegoż samochodu odpowiednie odszkodowanie wraz z odsetkami za opóźnienie i zwrot pełnych kosztów procesu, bo oczywiście bez procesu sądowego się nie obyło. Pościg za poszukiwanym […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za upadek ze stołu operacyjnego

20 Wrz 2018

Blisko 300 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania przyznał Sąd Okręgowy w Warszawie naszej Klientce, która po zakończonym zabiegu operacyjnym ERCP, podczas wybudzania ze znieczulenia ogólnego, spadła ze stołu operacyjnego. Sąd w oparciu o opinie biegłych ustalił, że personel szpitala dopuścił się rażących zaniedbań w opiece nad pacjentką i nie zapewnił jej w tym zakresie bezpieczeństwa, choć powinien był przewidywać, że w chwili wybudzenia ze znieczulenia pacjentka […]

Rzeczpospolita o wyroku Sądu Najwyższego II CSK 404/17 uzyskanym przez naszą kancelarię.

27 Sie 2018

Rzeczpospolita przedstawia uzyskany przez naszą kancelarię wyrok Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 dotyczący zadośćuczynienia za wypadek podczas postoju pojazdu. https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308249982-Zadoscuczynienie-za-wypadek-na-postoju-jak-za-wypadek-pojazdu-w-ruchu—wyrok-SN.html Pełną treść wyroku Sądu Najwyższego z 20.04.2018 r. II CSK 404/17 wraz z uzasadnieniem można pobrać ze strony Sądu Najwyższego – link poniżej: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=30317-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3    

Odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych po gradobiciu

14 Sie 2018

Żniwa w pełni, a my właśnie dla naszego Klienta uzyskaliśmy odszkodowanie w kwocie 23 tys. zł za szkody w uprawach rolnych spowodowane gradobiciem z sierpnia 2017 r. Rolnik powierzył nam sprawę trzy miesiące temu po kolejnych odmowach ubezpieczyciela i gdy nie pomogła także interwencja Rzecznika Finansowego. Po trzech miesiącach doprowadziliśmy do zmiany odmownego stanowiska ubezpieczyciela i zapłaty odszkodowania. Tym razem obyło się bez […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje