61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (lekarski)

odszkodowanie za błęd medycznyW toku prowadzonego leczenia lekarz postawił błędną diagnozę? Lekarz zastosował dawno zarzuconą, nieskuteczną lub nieodpowiednią formę leczenia? Zabieg, któremu się poddałaś, nie ostał wykonany prawidłowo? Nie byłeś świadomy ryzyka operacji, którą u Ciebie wykonano i wystąpiły powikłania, na które nie byłeś gotowy? Twoje dziecko doznało szkody na osobie podczas wadliwie prowadzonego porodu? A może nie wykonano cięcia cesarskiego, chociaż było ono wskazane? Jesteś ofiarą zakażenia szpitalnego gronkowcem, klebsiellą czy inną bakterią? EVENTUM może pomóc Ci uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę i odszkodowanie na koszty dalszego leczenia.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych, wymagających nie tylko rozległej wiedzy prawniczej, ale także medycznej. Nasza oferta dla osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych wypadkach dotyczy dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni) lub lekarza prowadzącego leczenie. Prowadzimy także sprawy przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nasza oferta obejmuje:

  • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do stwierdzenia błędu medycznego obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu leczniczego lub lekarza,

  • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do stwierdzenia zdarzenia medycznego,

  • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

  • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

  • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

  • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

  • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

  • przygotowanie wniosku do komisji wojewódzkiej i reprezentację w toku postępowania,

  • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

  • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy dziesiątki osób poszkodowanych wskutek błędów w leczeniu, polegających m.in. na: nierozpoznaniu choroby (np. nowotworów, zawałów serca, niedrożności jelit, uszkodzenia moczowodów), błędnych diagnozach (np. skierowanie pacjenta z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego na leczenie cukrzycy), zaniechań w leczeniu (np. niewykonanie wymaganych badań, zaniechanie leczenia operacyjnego, ignorowanie pogarszającego się stanu pacjenta aż do jego zgonu), błędów operacyjnych (zwłaszcza ortopedycznych), stosowaniu historycznych, zarzuconych metod leczenia (np. moczenie ran w mydlinach), błędów okołoporodowych (np. brak cięcia cesarskiego, stosowanie zabronionych manewrów okołoporodowych), wykonywaniu zabiegów i operacji na pacjentach bez ich świadomej zgody, umyślnym łamaniu tajemnicy lekarskiej (np. umyślne kłamliwe informowanie żony i znajomych pacjenta, że jest nosicielem HIV), wadliwym leczeniu zakażeń szpitalnych (np. świadome podawanie niewłaściwych antybiotyków, pomimo wiedzy że bakteria jest na nie oporna). Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu błędów medycznych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje