61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny (lekarski)

odszkodowanie za błęd medycznyW toku prowadzonego leczenia lekarz postawił błędną diagnozę? Lekarz zastosował dawno zarzuconą, nieskuteczną lub nieodpowiednią formę leczenia? Zabieg, któremu się poddałaś, nie ostał wykonany prawidłowo? Nie byłeś świadomy ryzyka operacji, którą u Ciebie wykonano i wystąpiły powikłania, na które nie byłeś gotowy? Twoje dziecko doznało szkody na osobie podczas wadliwie prowadzonego porodu? A może nie wykonano cięcia cesarskiego, chociaż było ono wskazane? Jesteś ofiarą zakażenia szpitalnego gronkowcem, klebsiellą czy inną bakterią? EVENTUM może pomóc Ci uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę i odszkodowanie na koszty dalszego leczenia.

Mamy doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd medyczny

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy dziesiątki osób poszkodowanych wskutek błędów w leczeniu. Uzyskaliśmy dla naszych Klientów odszkodowania i zadośćuczynienia m.in. za:

 • nierozpoznanie choroby (np. nowotworu, zawału serca, niedrożności lub perforacji jelit, uszkodzenia moczowodu, złamania pięty), skutkujące opóźnieniem wdrożenia odpowiedniego leczenia,
 • błędne diagnozy (np. skierowanie pacjenta z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego na leczenie cukrzycy, zdiagnozowanie u pacjenta ze skrętem jądra zapalenia jądra i wdrożenie leczenia farmakologicznego zamiast operacyjnego), skutkujące opóźnieniem we wdrożeniu odpowiedniego leczenia,
 • zaniechania w leczeniu (np. niewykonanie wymaganych badań obrazowych głowy, zaniechanie leczenia operacyjnego krwiaka po operacji kręgosłupa) skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, utrwaleniem skutków choroby a nawet zgonem pacjenta
 • wykonanie zabiegu usunięcia macicy z przydatkami pomimo braku medycznych wskazań do jego wykonania,
 • błędy techniczne podczas operacji (np. wadliwe zespolenie złamania ręki),
 • błędy w profilaktyce pooperacyjnej (np. zbyt krótkie stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po zabiegu ortopedycznym, skutkujące rozwojem zakrzepicy żylnej),
 • stosowanie historycznych, zarzuconych metod leczenia (np. moczenie ran w mydlinach),
 • błędy okołoporodowe (np. brak lub opóźnienie cięcia cesarskiego, stosowanie zabronionych manewrów okołoporodowych, brak pełnej diagnostyki matki i dziecka przez porodem, błędy w interpretacji wyników badań czy zapisów KTG), skutkujących porażeniem splotu barkowego, niedotlenieniem okołoporodowym a nawet zgonem dziecka przed urodzeniem albo po urodzeniu,
 • wykonywanie zabiegów i operacji na pacjentach bez ich świadomej zgody,
 • wadliwe leczenie zakażeń szpitalnych (np. świadome podawanie niewłaściwych i nieskutecznych antybiotyków, pomimo wiedzy że bakteria stwierdzona u pacjenta jest na nie oporna),
 • naruszenie praw pacjenta w toku prawidłowo prowadzonego leczenia.

Jak możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne należą do najbardziej skomplikowanych, wymagających nie tylko rozległej wiedzy prawniczej, ale także medycznej. Nasza oferta dla osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych wypadkach dotyczy dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC podmiotu leczniczego (szpitala, przychodni) lub lekarza prowadzącego leczenie. Prowadzimy także sprawy przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nasza oferta obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do stwierdzenia błędu medycznego obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu leczniczego lub lekarza,

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do stwierdzenia zdarzenia medycznego,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • przygotowanie wniosku do komisji wojewódzkiej i reprezentację w toku postępowania,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Wiemy, jak uzyskać odszkodowanie za błąd w leczeniu

W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wynikłą z błędu w leczeniu.

Skutecznie pomagamy także uzyskać świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków albo z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego).

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za błąd medyczny

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu błędów medycznych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

 

Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna EVENTUM

r. pr. Mariusz Sadowski, r. pr. dr Michał Strzelbicki s.c.

ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

tel. 510-943-567 , 502-603-736 , 61-855-24-45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje