Wzór wniosku o bonifikatę za przerwę w dostawie prądu

Poniżej znajduje się wzór wniosku do dostawcy energii elektrycznej o bonifikatę z związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Celem wniosku jest uzyskanie bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej – tak planowanych jak i nieplanowanych przerw. W przypadku przerwy planowanej jednorazowa jej długość nie powinna przekroczyć 16 godzin, natomiast suma przerw planowanych w danym roku 35 godzin. W przypadku przerwy nieplanowanej jeżeli przekroczy ona 24 godziny lub 48 godzin w danym roku, to przysługuje bonifikata. Zgodnie z przepisami rozporządzenia należna bonifikata wynosi dziesięciokrotność średniej wartości niedostarczonej energii elektrycznej, której to ilość obliczana jest na podstawie poboru w odpowiednim dniu tygodnia poprzedniego.

Wniosek o bonifikatę do ENEA:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/195/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-enea

Wniosek o bonifikatę do TAURON:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/196/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-tauron

Wniosek o bonifikatę do PGE:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/197/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-pge

Wniosek o bonifikatę ENERGA:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/198/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-energa

Wniosek o bonifikatę RWE STOEN:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/199/wzor-wniosku-o-bonifikate-za-przerwe-w-dostawie-pradu-rwe-stoen

Scroll to Top